WWFT-proof met het KYC proces

Aangeboden door VertX

 

 

 

 

Wwft-proof met het Know Your Customer pakket van VertX in Sensus BPM Online

Aangeboden door VertX

Veel beroepsgroepen in Nederland hebben in het licht van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een toegenomen verantwoordelijkheid in de bescherming van het Nederlands financieel stelsel. Organisaties zoals boekhouders, advocaten- en notariskantoren, beleggingsmaatschappijen en -kantoren, makelaars en taxateurs, en bedrijven die goederen verkopen van meer dan 10.000 euro, hebben de plicht om de rol als poortwachters van het financiële stelstel professioneel in te vullen. Met de inzet van effectief en flexibel procesmanagement zorgt een organisatie ervoor dat ze voldoet aan de Wwft, zonder dat ze hoeft in te leveren op de kwaliteit en snelheid van de dienstverlening. Om daar als organisatie te komen is diepgaande kennis van de Wwft, procesmanagement en verandermanagement nodig. Laat nou net in die driehoek de kracht van Sensus en VertX schuilen! 

Met dit het KYC proces in het Know Your Customer framework beschikt uw organisatie over de relevante processen en documenten die ervoor zorgen dat u een gedegen risicogericht klantonderzoek uit kunt voeren, zonder dat uw primaire dienstverlening hieronder lijdt. Het KYC model is vanwege Sensus BPM Online en de begeleiding van VertX makkelijk op maat te maken voor uw organisatie, doeltreffend, overzichtelijk en makkelijk te delen met uw medewerkers. Met dit framework in Sensus BPM Online, en de begeleiding van VertX, geeft u goed invulling aan uw rol als poortwachter van het Nederlands financieel stelsel en ervaren uw klanten een excellente klantbediening. Samen met u zorgen we ervoor dat de KYC-processen goed aansluiten op uw primaire en secundaire processen en laten we ze versmelten met uw core business.  

Direct aan de slag met deze voorbeeldprocessen? Via onderstaande link kunt u ze direct bewerken in Sensus BPM Designer.

KYC Proces

Over VertX

Het doeltreffend inzetten van processen en data

VertX staat voor diepgewortelde sectorkennis en jarenlange ervaring met processen en data. Wij geloven erin dat verandering alleen standhoudt wanneer een organisatie zelf in staat is om verandering te realiseren. Met onze krachtige 5V Veranderaanpak zorgt VertX niet alleen voor het gewenste resultaat, maar hebben wij juist veel aandacht voor de mens in onze verandertrajecten. We vertellen je graag hoe wij dat doen!

www.vertx.nl