Projectmanagement processen

Aangeboden door Sensus process management 

 

 

 

 

Project management processen

Aangeboden door Sensus process management

Prince2 (PRojects In Controlled Environments) is een gestructureerde methode voor effectief project management en de de facto standaard binnen de Britse overheid. Internationaal wordt de methode overal toegepast en erkend binnen zowel de private als de overheidssector.

De belangrijkste elementen van Prince2 Project management zijn:

 • De methode is procesgeoriënteerd en gericht op een zakelijke rechtvaardiging vanuit de staande organisatie;
 • Er is een gedefinieerde organisatiestructuur voor het projectmanagementteam;
 • De methode kent een op producten gebaseerde benadering van planning;
 • De methode legt de nadruk op de onderverdeling van projecten in beheersbare en controleerbare fasen;
 • De methode is flexibel en kan in elk soort omgeving gebruikt worden voor elk type project.
Prince2 project management processen

De Prince2 Project management processen bestaan uit de volgende hoofdprocessen, die zijn uitgewerkt in deelprocessen:

 • Opstarten/voorbereiden project
 • Initiëren project
 • Uitvoeren en beheersen v/e fase
 • Managen productoplevering
 • Managen fase overgangen
 • Afsluiten project
 • Dirigeren van een project / alternatieve weergave

Direct aan de slag met deze voorbeeldprocessen? Via onderstaande link kunt u ze direct bewerken in Sensus BPM Designer.

Project management processen

Wat is een project en wat betekend PRINCE2?

Er zijn verschillende definities voor projecten. De PRINCE2-omschrijving voor een project luidt: Een project is een tijdelijke organisatie-vorm die nodig is om een uniek en vooraf gedefinieerd product te maken of resultaat te behalen op een vooraf afgesproken tijd-stip, gebruik makend van vooraf vastgestelde middelen.
Een project heeft dus een tijdelijk karakter, opgezet om een bepaalde bijdrage te leveren aan de doelstelling van de organisatie. Wanneer het resultaat is bereikt, wordt het project ontbonden. Projecten leveren resultaten op. tastbare en minder direct tastbare producten. Een minder grijpbaar product is bijvoorbeeld een gerealiseerde cultuurverandering. Werk wordt soms niet als project gedefinieerd, omdat de werkzaamheden niet als zodanig worden herkend.
Het risico bestaat dat deze werkzaamheden ad hoc naast het dagelijkse werk worden uitgevoerd. Een dergelijke situatie is bedreigend voor het slagen van beide soorten werkzaamheden. Het is belangrijk duidelijk omschreven stukken werk als project te definiëren en deze te isoleren van het doorgaande werk. Hierdoor wordt de benodigde capaciteit aan menskracht voor zowel het project als het doorgaande werk inzichtelijk gemaakt.
 
Kenmerken projecten 
· het gewenste projectresultaat is weliswaar niet volstrekt nieuw, maar bevat wel veel nieuw elementen;
· een project heeft een eindige, gedefinieerde levensduur;
· er wordt eenmalig een maximale prestatie geleverd;
· er worden gedefinieerde producten opgeleverd;
· er is een verzameling activiteiten om de producten op te leveren;
· een gedefinieerde beperkte hoeveelheid menskracht en andere hulpmiddelen is nodig om het resultaat te bereiken;
· er is een organisatiestructuur gedefinieerd met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om het project te beheersen.
 
 Voorbeelden van projecten
· verhuizing;
· bouwen van een huis;
· expeditie in het Andesgebergte;
· uitvoeren van een migratie naar een ander computerplatform;
· specificatie, ontwerp en implementatie, testen en/of invoeren van een informatiesysteem;
· selecteren en implementeren van hard- en software;
· doorvoeren van een cultuurverandering in een organisatie;
· opstellen van documentatie en handleidingen