Proces meldplicht datalekken

In samenwerking met Halewijn Juridisch Advies. 

 

 

 

 

Proces meldplicht datalek

In samenwerking met Irene van Halewijn Juridisch Adviseur

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat u de persoonsgegevens die u verwerkt moet beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking (artikel 32 AVG). Een datalek moet worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 33 AVG). Het datalek moet daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer (artikel 34 AVG). Open het proces meldplicht datalek direct in Sensus BPM Designer!

Direct aan de slag met deze voorbeeldprocessen? Via onderstaande link kunt u ze direct bewerken in Sensus BPM Designer.