Selecteer een pagina

ISO 9001 processen

Aangeboden door Sensus. 

 

 

 

 

ISO 9001 processen

Aangeboden door Sensus process management

Wanneer we het bij Sensus process management hebben over certificering voor ISO 9001 hebben we het eigenlijk over het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een kwaliteitsmanagementsysteem omvat alles (afspraken, middelen, processen) wat nodig is om kwaliteit te leveren en te verbeteren. Daarbij is ISO 9001 een referentiekader om kwaliteitsmanagement op het niveau te brengen dat wereldwijd als ‘goed’ wordt gezien.

Belangrijke succesfactoren bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem zijn commitment van het management, de belangstelling van de medewerkers, opleiding van personeel en, niet onbelangrijk, aantoonbaar succes. Gebaseerd op onder andere deze succesfactoren wordt een aantal fases doorlopen om te komen tot een succesvolle implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee automatisch een certificering voor ISO 9001.

ISO 9001 processen

Deze fases zijn terug te vinden in het procesmodel ISO 9001. In dit procesmodel zijn de volgende processen uitgewerkt:
 
Fase 1: Bewustwording creëren
Fase 2: Uitgangssituatie bepalen
Fase 3: Kwaliteitsbeleid vaststellen
Fase 4: Opstellen communicatieplan
Fase 5: Organisatie voorbereiden
Fase 6: Uitwerken kwaliteitsmanagement systeem
Fase 7: Invoeren kwaliteitsmanagement systeem
Fase 8: Externe audit