ISO 9001 processen downloaden

Aangeboden door Sensus BPM Online. 

 

 

 

 

Direct aan de slag met ISO 9001 processen

Gratis voorbeeldprocessen en checklist

iso 9001 processenWanneer we het bij Sensus process management hebben over certificering voor ISO 9001 hebben we het eigenlijk over het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een kwaliteitsmanagementsysteem omvat alles (afspraken, middelen, processen) wat nodig is om kwaliteit te leveren en te verbeteren. Daarbij is ISO 9001 een referentiekader om kwaliteitsmanagement op het niveau te brengen dat wereldwijd als ‘goed’ wordt gezien.

Belangrijke succesfactoren bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem zijn commitment van het management, de belangstelling van de medewerkers, opleiding van personeel en, niet onbelangrijk, aantoonbaar succes. Gebaseerd op onder andere deze succesfactoren wordt een aantal fases doorlopen om te komen tot een succesvolle implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee automatisch een certificering voor ISO 9001

ISO 9001 processen

Deze fases zijn terug te vinden in het Standaard procesmodel ISO 9001. In dit procesmodel zijn de volgende processen uitgewerkt:
 
  • Fase 1: Bewustwording creëren
  • Fase 2: Uitgangssituatie bepalen
  • Fase 3: Kwaliteitsbeleid vaststellen
  • Fase 4: Opstellen communicatieplan
  • Fase 5: Organisatie voorbereiden
  • Fase 6: Uitwerken kwaliteitsmanagement systeem
  • Fase 7: Invoeren kwaliteitsmanagement systeem
  • Fase 8: Externe audit

Direct aan de slag met deze ISO voorbeeldprocessen? Via onderstaande link kunt u ze direct downloaden en bewerken in Sensus BPM Designer.