ISO 9001 checklist downloaden

Download hier de ISO 9001 checklist met alle processen

aangeboden door Sensus BPM Online. 

 

 

 

 

Direct aan de slag met de ISO 9001 checklist

Gratis voorbeeldprocessen en checklist

iso 9001 processen

Wanneer we het bij Sensus process management hebben over certificering voor ISO 9001 hebben we het eigenlijk over het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem. Een kwaliteitsmanagementsysteem omvat alles (afspraken, middelen, processen) wat nodig is om kwaliteit te leveren en te verbeteren. Daarbij is ISO 9001 een referentiekader om kwaliteitsmanagement op het niveau te brengen dat wereldwijd als ‘goed’ wordt gezien. De ISO 9001 checklist helpt bij het toepassen van kwaliteitsmanagement, doormiddel van voorbeeldprocessen.

Belangrijke succesfactoren bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem zijn commitment van het management, de belangstelling van de medewerkers, opleiding van personeel en, niet onbelangrijk, aantoonbaar succes. Gebaseerd op onder andere deze succesfactoren wordt een aantal fases doorlopen om te komen tot een succesvolle implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee automatisch een certificering voor ISO 9001.

 

ISO 9001 checklist

Fase 1: Bewustwording creëren

In deze fase is het belangrijk om bewustzijn te creëren binnen je organisatie over ISO 9001 en het belang ervan voor het verbeteren van de kwaliteit van je processen en diensten. Zorg ervoor dat het managementteam, evenals alle medewerkers, begrijpen wat ISO 9001 inhoudt en hoe het kan bijdragen aan de algemene bedrijfsdoelstellingen.

Fase 2: Uitgangssituatie bepalen

Om een goed startpunt te hebben, is het essentieel om de huidige situatie van je organisatie te bepalen. Voer een grondige analyse uit van je processen, systemen en prestaties. Identificeer sterke punten en gebieden die verbeterd moeten worden. Dit zal je helpen bij het stellen van realistische doelen voor je kwaliteitsmanagementsysteem.

Fase 3: Kwaliteitsbeleid vaststellen

Het kwaliteitsbeleid is de basis waarop je kwaliteitsmanagementsysteem wordt gebouwd. Zorg ervoor dat het beleid consistent is met de visie en doelstellingen van je organisatie. Het moet de toewijding van het managementteam aan kwaliteit weerspiegelen en als leidraad dienen voor alle activiteiten binnen de organisatie.

Fase 4: Opstellen communicatieplan

Effectieve communicatie is cruciaal bij het implementeren van ISO 9001. Stel een communicatieplan op om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het kwaliteitsmanagementsysteem en hun rol daarin. Communiceer regelmatig over de voortgang, successen en uitdagingen om betrokkenheid en ondersteuning te bevorderen.

Fase 5: Organisatie voorbereiden

Bereid je organisatie voor op de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Identificeer de benodigde middelen, zoals tijd, budget en personeel. Zorg ervoor dat medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden hebben om hun taken effectief uit te voeren. Train indien nodig je personeel en wijs specifieke verantwoordelijkheden toe.

Fase 6: Uitwerken kwaliteitsmanagementsysteem

In deze fase ga je het kwaliteitsmanagementsysteem uitwerken. Ontwikkel procedures en instructies die de benodigde stappen en activiteiten beschrijven om aan de eisen van ISO 9001 te voldoen. Zorg ervoor dat deze documentatie duidelijk en begrijpelijk is voor alle medewerkers. Definieer meetbare doelstellingen en stel prestatie-indicatoren vast om de voortgang en effectiviteit van je kwaliteitsmanagementsysteem te kunnen meten.

Fase 7: Invoeren kwaliteitsmanagementsysteem

Het implementeren van het kwaliteitsmanagementsysteem omvat het trainen van medewerkers over de procedures en instructies, het implementeren van wijzigingen in de processen en het vastleggen van relevante documentatie. Zorg ervoor dat het systeem wordt geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten van je organisatie en dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden.

Fase 8: Externe audit

Om de conformiteit van je kwaliteitsmanagementsysteem met de ISO 9001-norm te bevestigen, is een externe audit vereist. Een onafhankelijke auditor beoordeelt of je systeem voldoet aan de vereisten van ISO 9001 en of het effectief is geïmplementeerd. Bereid je voor op deze audit door ervoor te zorgen dat alle documentatie up-to-date is, processen goed worden uitgevoerd en de prestatie-indicatoren positieve resultaten laten zien.

Met behulp van de ISO 9001 checklist kun je ervoor zorgen dat je geen essentiële stappen mist bij het implementeren van een effectief kwaliteitsmanagementsysteem. Het naleven van de ISO 9001 normen kan resulteren in verbeterde processen, hogere klanttevredenheid en een sterke concurrentiepositie. Zorg ervoor dat je regelmatig je kwaliteitsmanagementsysteem evalueert en bijwerkt om voortdurende verbetering te waarborgen en te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van je organisatie en klanten.

Direct aan de slag met deze ISO voorbeeldprocessen? Via onderstaande link kunt u ze direct downloaden en bewerken in Sensus BPM Designer.