Aangeboden door Sensus process management

ISO 9001 checklist

Wanneer we het bij Sensus process management hebben over certificering voor ISO 9001 hebben we het eigenlijk over het invoeren van een kwaliteitsmanagement systeem. Dit kwaliteitsmanagement systeem hebben we in Sensus BPM Online gemaakt tot een checklist, waardoor het gemakkelijker wordt voor organisaties om zich aan deze richtlijn te voldoen. 

Een kwaliteitsmanagementsysteem omvat alles (afspraken, middelen, processen) wat nodig is om kwaliteit te leveren en te verbeteren. Daarbij is ISO 9001 een referentiekader om kwaliteitsmanagement op het niveau te brengen dat wereldwijd als ‘goed’ wordt gezien. De ISO 9001 checklist helpt bij het toepassen van kwaliteitsmanagement, doormiddel van voorbeeldprocessen.

Belangrijke succesfactoren bij het invoeren van een kwaliteitsmanagementsysteem zijn commitment van het management, de belangstelling van de medewerkers, opleiding van personeel en, niet onbelangrijk, aantoonbaar succes. Gebaseerd op onder andere deze succesfactoren wordt een aantal fases doorlopen om te komen tot een succesvolle implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem en daarmee automatisch een certificering voor ISO 9001.

De ISO 9001 checklist bestaat uit 8 fases:

  • Fase 1: Bewustwording creëren
  • Fase 2: Uitgangssituatie bepalen
  • Fase 3: Kwaliteitsbeleid vaststellen
  • Fase 4: Opstellen communicatieplan
  • Fase 5: Organisatie voorbereiden
  • Fase 6: Uitwerken kwaliteitsmanagementsysteem
  • Fase 7: Invoeren kwaliteitsmanagementsysteem
  • Fase 8: Externe Audit

Ga direct aan de slag!

Direct aan de slag met deze ISO 9001 checklist? Via onderstaande link kunt u het proces bekijken en bewerken in Sensus BPM Online.

Klachtenproces-gemaakt-door-oostwestwonen

Over Sensus process management

Sensus process management is gespecialiseerd in het modelleren, visualiseren en verbeteren en verbinden van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Met onze Sensus BPM Online software kunt u de opgedane kennis over de bedrijfsprocessen met de hele organisatie delen en koppelen met andere applicaties.

Opzoek naar een ander voorbeeldproces?