Inkoop publieke organisaties

In samenwerking met Trevian. 

 

 

 

 

Inkoop publieke organisaties

In samenwerking met Trevian

Uw organisatie als professioneel opdrachtgever

Inkoop – of zakelijker: professioneel opdrachtgeverschap borgen in de bedrijfsvoering van uw organisatie door te werken met het Trevian Inkoop framework voor publieke organisaties in Sensus BPM Online biedt de mogelijkheid om effectiever de juiste leveranciers te selecteren. En daardoor de dienstverlening in te kopen die bijdraagt aan de doelstellingen van uw organisatie. Omdat het inkoopbeleid is vastgelegd in de processen. Sluit alleen contracten af die rechtmatig zijn aanbesteed volgens de processen. Hierdoor werkt u op de juiste manier met de externe partner samen en benut hun krachten. Met de middelen die hierdoor vrijkomen kan uw organisatie meer investeren, en de kwaliteit van uw dienstverlening direct of indirect verbeteren.

Dit bestpractice inkoopmodel levert inzicht en samenhang tussen processen, besluitvorming en verantwoordelijkheden op alle inkoopniveaus. Het Framework stelt organisaties in staat stappen te maken van strategie naar uitvoeren en continu verbeteren. Het Framework is Europees Aanbestedingsproof en daarmee zeer geschikt voor inkopende organisaties in de (semi) publieke sector.

Voordelen:

  • Duidelijke beschrijvingen van de inkoopprocessen
  • Meer dan 80 formats en templates
  • Snel te implementeren
  • Goede basis voor Europees Aanbesteden
  • Betere beheersing van risico’s
  • Online beschikbaar in Sensus BPM Online

Direct aan de slag met deze voorbeeldprocessen? Via onderstaande link kunt u ze direct bewerken in Sensus BPM Designer.

 

 

 

 

 

 

 

Over Trevian

Trevian is dé expert in het verbeteren van organisatieresultaat vanuit de (inkoop)organisatie en opdrachtgeverschap. Trevian is al ruim 10 jaar actief in de (semi) publieke sector in het algemeen en de lokale overheid, zorg- en woningcorporatiesector in het bijzonder. Wij kennen deze sectoren qua mensen, cultuur, trends, leveranciersmarkt en kostenstructuur als geen ander. Wij begeleiden onze opdrachtgevers bij het efficiënt en slagvaardig inrichten van de organisatie en het ontwikkelen van competenties op het gebied van professioneel opdrachtgeverschap. Samen met onze klant werken wij aan het ontwikkelen en implementeren van concrete oplossingen, ingebed in de bedrijfsvoering, om te komen tot een blijvend resultaat.