In samenwerking met Aedes

Incassoproces

Het incassoproces voor woningcorporaties stelt Sensus Process Management in samenwerking met Aedes samen aan alle woningcorporaties. De kennis kan opgedaan worden door middel van het downloaden en bewerken van dit incassoproces.

Als je tijd en geld wil besparen is het belangrijk om het incassoproces op een juiste manier te beschrijven. Het voorbeeldproces van Aedes kan je helpen om dit op deze juiste manier te doen.Het helpt processen efficiënter uit te voeren en beter te digitaliseren. Het uniform goed beschrijven van processen draagt bij aan een betere interne sturing en vermindering van risico’s.

De verwachting is dat de groep huurders wat moeite heeft met betalingen steeds groter wordt. Voor iedereen is het belangrijk om de eigen financiën onder controle te krijgen. Dat lukt als het incassoproces goed is ingeregeld vanuit beide partijen: huurder en verhuurder. Voor corporaties een proces waarin de verschillende stappen, van factuur tot deurwaarder, worden doorlopen.

Met het incassoproces van Sensus BPM Online is er de mogelijkheid om uw klanten te segmenteren, risico’s in kaart te brengen en KPI’s te koppelen aan processen.

 

Ga direct aan de slag!

Bespaar tijd en geld door gebruik te maken van het voorbeeld incassoproces in samenwerking met Aedes. Bewerk en bekijk het incassoproces hier!

Klachtenproces-gemaakt-door-oostwestwonen

Over Aedes

Aedes is de branchevereniging van woningcorporaties in Nederland en draagt eraan bij dat 28.000 medewerkers bij 263 corporaties optimaal hun werk kunnen doen. De leden van Aedes zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle woningen in Nederland.

Aedes behartigt de belangen van de (aangesloten) corporaties in Den Haag en Brussel en onderhoudt contacten met overheden op alle niveaus en met uiteenlopende stakeholders. Daarnaast zorgt Aedes via inhoudelijke programma’s en projecten ervoor dat de corporatiesector zich continu ontwikkelt, waar nodig versnelt, kennis uitwisselt en leert van elkaar. Aedes biedt een platform waar leden elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen, visies en producten ontwikkelen.

Opzoek naar een ander voorbeeldproces?