In samenwerking met Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIO 2.0

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is een normenkader dat is ontworpen voor de informatiebeveiliging binnen de overheid, variërend van ministeries tot gemeenten en waterschappen. Dit kader is gebaseerd op de internationale normen ISO 27001 en ISO 27002, maar is specifiek afgestemd op de eisen en omstandigheden van overheidsinstellingen. De eerste versie van de BIO trad op 1 januari 2019 in werking en werd verplicht vanaf 1 januari 2020. Het beheer en de implementatie van de BIO is de verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke overheidsorganisatie. Er wordt momenteel gewerkt aan BIO 2.0, die naar verwachting eind 2024 van kracht zal worden. 

Voordelen van de BIO 2.0 voor overheidsorganisaties

  • Efficiënte en effectieve Informatiebeveiliging: De BIO biedt een gestructureerde aanpak voor informatiebeveiliging, waardoor organisaties niet zelf een volledig nieuw systeem hoeven te ontwikkelen.
  • Eenvoudige communicatie: Het gebruik van een uniforme norm maakt het makkelijker om aan partners, leveranciers en klanten uit te leggen hoe de informatiebeveiliging is georganiseerd. Door de integratie van BIO in Sensus BPM Online, kunnen gebruikers de uniforme beveiligingsnormen communiceren en aantonen aan externe partijen, wat vertrouwen en transparantie bevordert.
  • Sector-specifieke aanpak: Naast algemene normen zoals ISO 27001, biedt de BIO sectorspecifieke richtlijnen die direct toepasbaar zijn voor overheidsinstellingen.
  • Uniformiteit: Voor 2020 bestonden er verschillende beveiligingsnormen voor diverse overheidslagen. De BIO vervangt deze en zorgt voor een uniforme aanpak binnen de hele overheid.
  • Bekendheid en toegankelijkheid: De afleiding van de BIO van de bekende ISO 27001 en 27002 normen maakt de BIO herkenbaar en relatief eenvoudig te implementeren door organisaties met kennis van deze ISO-normen. Gebruikers van Sensus BPM Online kunnen hierdoor eenvoudig de BIO-normen adopteren en implementeren, dankzij de naadloze integratie van deze update in de software.

Wat biedt de BIO 2.0 mijn overheidsorganisatie?

De BIO biedt een uitgebreide en specifieke set richtlijnen voor informatiebeveiliging binnen de overheid, gebaseerd op internationale normen maar toegespitst op de unieke behoeften van overheidsinstellingen. De introductie van BIO 2.0 zal verdere verbeteringen en aanpassingen brengen, waarmee de overheid haar informatiebeveiliging nog effectiever en uniformer kan organiseren.

De BIO 2.0 in Sensus BPM Online

Met de BIO 2.0 in Sensus BPM Online kun je beheersmaatregelen rechtstreeks aan risico’s koppelen. Deze risico’s zijn ook verbonden aan processen, wat zorgt voor een geïntegreerde aanpak voor risicobeheer en naleving van het Baseline Informatiebeveiliging Overheid. De beheersmaatregelen en risico’s van de BIO zijn verwerkt in drie voorbeeldprocessen gericht op de overheid. 

De voorbeeldprocessen zijn:

  • Indiensttreding
  • Aanvraag paspoort of NIK
  • Monitoren van informatiesystemen

Bekijk en bewerk de voorbeeldprocessen met de BIO 2.0 nu hieronder! 

 

AVG proces van Process Plaza
AVG datalek proces bekijken

Bekijk de voorbeeldprocessen met de BIO 2.0

Bekijk na het invullen van uw emailadres direct de voorbeeldprocessen met de BIO 2.0 risico’s en beheersmaatregelen in een publicatie voorbeeld vanuit Sensus BPM Online.

"*" geeft vereiste velden aan

AVG datalek proces bewerken

Bewerk de voorbeeldprocessen met de BIO 2.0

Registreer uw gratis proefversie van Sensus BPM Online en ga direct aan de slag met de BIO 2.0 beheersmaatregelen en risico’s. Klik op de knop hieronder, vul uw gegevens in en vervolgens kunt u in onze software de voorbeeldprocessen met de BIO bekijken, bewerken en nog veel meer.

BIO plaatje

Over Baseline Informatiebeveiliging Overheid

Vanaf 1 januari 2019 is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht om de veiligheid verder te vergroten. De BIO vervangt de baselines informatieveiligheid voor RijkGemeentenWaterschappen en Provincies. Van BIR, BIG, BIWA en IBI naar BIO. Hiermee ontstaat één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid, gebaseerd op de NEN-EN-ISO/IEC 27001:2017 en de NEN-EN-ISO/IEC 27002:2017. Voor een veilige digitale overheid. Helder, actueel en veilig.

Opzoek naar een ander voorbeeldproces?