Gemaakt door Sensus process management

AVG datalek

Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Om deze reden zijn er regels vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacywet staat vermeld dat de persoonsgegevens die u verwerkt, beveiligd worden tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking (artikel 32 AVG).

Een datalek wordt ten alle tijden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze melding vindt plaats indien een datalek ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens (artikel 33 AVG). Het datalek wordt altijd gemeld aan alle betrokkenen als de kans groot is op ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer (artikel 34 AVG).

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens waaruit een AVG datalek ontstaat. Daarom is het van belang, dat deze persoonsgegevens goed beveiligd worden. Wij raden alle klanten aan om gebruik te maken van Sensus Security Plus. Lees hier meer over op de Security Plus pagina.

In het nieuws komt het meestal voor dat er bij een datalek reguliere persoonsgegevens, bijvoorbeeld iemands naam, adres, telefoonnummer en pasfoto worden gelekt. Niet alleen reguliere gegevens kunnen uitgelekt worden. Bij een datalek kan het ook gaan om andere gegevens zoals bijzondere persoonsgegevens: afkomst, religie, politieke opvattingen, gezondheid, genetische en biometrische gegevens. Ook zijn er gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens hebben een grotere impact op iemands privacy en dit zijn: iemands financiƫn, inkomen en koopgedrag. Het maakt niet uit om welke soort persoonsgegevens het gaat. Want datalekken kunnen grote gevolgen hebben, zoals identiteitsfraude of financiƫle schade. Wel is het belangrijk om te melden om welke soort gegevens het gaat als er een AVG datalek gemeld wordt.

 

Ga direct aan de slag!

Bekijk het proces meldplicht datalek in Sensus BPM Online, dit proces is gratis te openen en bewerken door onderaan te klikken op de link.

Klachtenproces-gemaakt-door-oostwestwonen

Over Sensus process management

Sensus process management is gespecialiseerd in het modelleren, visualiseren en verbeteren en verbinden van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Met onze Sensus BPM Online software kunt u de opgedane kennis over de bedrijfsprocessen met de hele organisatie delen en koppelen met andere applicaties.

Opzoek naar een ander voorbeeldproces?