Gemaakt door Sensus process management

AVG datalek

Iedereen heeft recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Om deze reden zijn er regels vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacywet staat vermeld dat de persoonsgegevens die u verwerkt, beveiligd worden tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking (artikel 32 AVG). Dit alles om een AVG datalek te voorkomen.

Datalek melden

Een datalek wordt ten alle tijden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen vinden ook plaats indien een datalek ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens (artikel 33 AVG). Het datalek moet altijd gemeld aan alle betrokkenen als de kans groot is op ongunstige gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer (artikel 34 AVG).

Security Plus

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens waaruit een AVG datalek ontstaat. Daarom is het van belang, dat deze persoonsgegevens goed beveiligd worden. Wij raden alle klanten aan om gebruik te maken van Sensus Security Plus. Lees hier meer over op de Security Plus pagina.

Diverse persoonsgegevens

In het nieuws komt het meestal voor dat er bij een datalek reguliere persoonsgegevens, bijvoorbeeld iemands naam, adres, telefoonnummer en pasfoto worden gelekt. Niet alleen reguliere gegevens kunnen uitgelekt worden. Bij een datalek kan het ook gaan om andere gegevens zoals bijzondere persoonsgegevens: afkomst, religie, politieke opvattingen, gezondheid, genetische en biometrische gegevens. Ook zijn er gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens hebben een grotere impact op iemands privacy en dit zijn: iemands financiën, inkomen en koopgedrag. Het maakt niet uit om welke soort persoonsgegevens het gaat. Want datalekken kunnen grote gevolgen hebben, zoals identiteitsfraude of financiële schade. Wel is het belangrijk om te melden om welke soort gegevens het gaat als er een AVG datalek gemeld wordt.

Zie hieronder welke AVG processen worden aangeboden:

  • Melden datalek
  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op dataportabiliteit
  • Recht op bezwaar
  • Recht op menselijke blik bij besluiten
AVG proces van Process Plaza
AVG datalek proces bekijken

Bekijk het AVG proces

Bekijk na het invullen van uw emailadres direct het AVG proces in een publicatie voorbeeld van Sensus BPM Online.

"*" geeft vereiste velden aan

AVG datalek proces bewerken

Bewerk het AVG proces

Registreer uw gratis proefversie van Sensus BPM Online en ga direct aan de slag met het AVG proces. Klik op de knop hieronder, vul uw gegevens in en vervolgens kunt u in onze software dit proces bekijken, bewerken en nog veel meer.

Klachtenproces-gemaakt-door-oostwestwonen

Over Sensus process management

Sensus process management is gespecialiseerd in het modelleren, visualiseren en verbeteren en verbinden van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Met onze Sensus BPM Online software kunt u de opgedane kennis over de bedrijfsprocessen met de hele organisatie delen en koppelen met andere applicaties.

Opzoek naar een ander voorbeeldproces?