Ons bedrijf

Sensus process management

Sensus process management is gespecialiseerd in het modelleren, visualiseren en verbeteren en verbinden van bedrijfsprocessen. Op deze basis ondersteunen wij u bij het inzichtelijk maken en doorlichten van uw organisatiestructuur en processen ten behoeve van procesgericht werken. Met onze online applicatie voor procesmanagement kunt u de opgedane kennis over de bedrijfsprocessen met de hele organisatie delen en koppelen met andere applicaties.

Procesmanagement is voor Sensus geen doel maar een middel om de diverse beleidsterreinen te dienen. het is geen geïsoleerd domein, maar juist de verbindende factor met andere domeinen binnen een organisatie. Dat wordt vaak onderschat. Daarom introduceerde Sensus process management in 2020 Intelligent Business Management, waarbij procesmanagement alle beleidsterreinen verbindt en daarmee een ideaal fundament vormt om snel in te spelen op kansen en bedreigingen en om verbeteringen consequent en organisatie-breed door te voeren.

Domeinen die baat hebben bij onze aanpak:

Kwaliteits-
management

ISO, Arbo, milieu. U ziet normen gerelateerd aan processen en u weet welke processen te maken hebben met welke norm.

Beleidsvoering

Een belangrijk houvast en een richtlijn voor organisaties. Maar beleid moet worden vertaald en aansluiten op meetbare diensten, lees: processen.

Human Resources

De juiste persoon op de juiste plek. Nieuwe mensen inwerken, taken en verantwoordelijkheden transparant maken.

Business Intelligence

Een sterk opkomend domein. Alle intelligente data moeten herleid kunnen worden naar de gerelateerde processen waar het daadwerkelijk gebeurt.

Risico management

Uw organisatie en prioriteiten sturen vanuit risico’s en kansen. U heeft direct inzicht in de processen die daarmee verbonden zijn.

Verbeter management

We zijn vervuld van alle termen als Lean, Agile, Six Sigma. Verbeter-mangement methodieken die allemaal hun fundament vinden in processen, benaderd vanuit een specifieke invalshoek.

Informatie management

Bijna alle bedrijven zijn verregaand geautomatiseerd. Welke services nemen ons werk uit handen en hoe zijn die ingericht?

Document management

Alle bedrijfsinformatie elektronisch beheren, gebruiken en delen. Op elk moment toegankelijk, makkelijk, veilig en snel.

Procesmanagement is alleen écht succesvol als het wordt opgezet vanuit een integrale domeinbenadering, zodat iedere domeineigenaar vanaf het begin vanuit zijn vakgebied zijn ei kwijt kan.

Bij Sensus process management denken wij vanuit een eenvoudige uniforme procestaal, met een cloudapplicatie:

– die is opgezet voor het delen van kennis en data
– die is gemaakt om de verschillende domein te verbinden en te verrijken
– die is opgezet om te dienen als totaal ecosysteem om organisaties ‘in control’ te laten zijn

En misschien het belangrijkste: de medewerker die de processen moet lezen en begrijpen is voor ons de echte klant.
De procesmanager fungeert samen met ons als faciltator met de beste instrumenten in handen om uw organisatie in de huidige tijdsgeest succesvol te maken.

DE SENSUS METHODE

Constante bedrijfsoptimalisatie

Een gemeenschap van gebruikers met een uniforme methodiek & procestaal

Een krachtige BPM-oplossing voor het vastleggen, publiceren & meten van processen

Een aanpak om processen te verbinden met bedrijfsdoelen en verschillende beleidsterreinen

Een ecosysteem waarin processen aansluiten op de werkelijkheid

Klaar om onze modellen te gebruiken?