Sensus BPM Online

De software die inzicht geeft

Sensus BPM Online is dé slimme business process management software voor uw organisatie. Met Sensus BPM Online voor procesmanagement kunt u alle processen binnen uw organisatie in kaart brengen, optimaliseren en delen. Het is het perfecte gereedschap om snel in te kunnen spelen op kansen en bedreigingen en om consistent verbeteringen door te voeren. Lees hieronder meer over wat Sensus process management inhoudt en wat het voor uw organisatie kan betekenen.

Modelleer & deel eenvoudig processen

Sensus BPM Online is zeer gebruiksvriendelijk waardoor u eenvoudig processen kunt modelleren. Daarnaast kunt u worden opgeleid tot expert door het volgen van onze Sensus BPM Online training. Zodra de processen zijn beschreven, zijn ze klaar om gedeeld te worden. Ook dit is heel eenvoudig. Bouw met één druk op de knop een volledige publicatie die iedereen binnen uw organisatie vanaf het intranet kan raadplegen of maak meerdere publicaties voor diverse doelgroepen of projecten binnen uw organisatie. Vervolgens kunt u de medewerkers de mogelijkheid geven feedback te geven om zo uw processen te blijven optimaliseren.

Process Plaza

Process Plaza is dé plek voor diverse voorbeeldprocessen. Sensus process management is van verschillende markten thuis, zo vindt u processen uit branches zoals de bouw, woningcorporaties, onderwijs en gemeenten. We werken samen met onze klanten en partners uit deze en andere branches om waardevolle processen te beschrijven en te delen. Lees hier het verhaal van één van onze klanten en waarom zij besloten hun processen te delen. Voorbeeldprocessen helpen u op weg en vormen als het ware een kapstok voor de processen van uw organisatie. Doe inspiratie op met voorbeeld processen van anderen om zo ook zelf te verbeteren en sneller vooruit te komen.

Wat past bij u?

Met Sensus BPM Online heeft u alles in huis om met procesmanagement te beginnen. U kunt direct aan de slag met het in kaart brengen en verbeteren van de bedrijfsvoering bij uw organisatie. Benieuwd naar de mogelijkheden?

Klanten over Sensus BPM Online

“Vanuit de AVG word je verplicht een verwerkingsregister te hebben, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens waar worden verwerkt, naar wie ze worden verstuurd en in welke applicatie ze worden verwerkt. We hebben ervoor gekozen de gegevensverwerkingen samen met de processen in Sensus BPM Software vast te leggen om het verwerkingsregister makkelijk up-to-date te houden en het levend te houden binnen de organisatie. Deze manier van werken is voor ons heel efficiënt en overzichtelijk! Dit is uitgemond in een AVG procesmodel, dat wij in samenwerking met Hans Bloemen van Sensus-methode hebben uitgewerkt. Je kunt een export maken waardoor je meteen een verwerkingsregister klaar hebt. Een hele pragmatische oplossing!”

Esli Endlich

Privacy Officer, de Alliantie

“De koppeling tussen Sensus-software en Enterprise Architect van Sparx Systems wordt gebruikt om te beschikken over de actuele systeemarchitectuur en deze te koppelen aan afzonderlijke processen. Op deze manier hebben we zicht op de onderlinge afhankelijkheden tussen processen en applicaties, bijvoorbeeld de uitfasering van applicaties.”

Jacques van Iperen

Adviseur Bedrijfsprocessen, Portaal

Sensus BPM Online is een simpele tool en daardoor heel gebruiksvriendelijk. Process management begint steeds meer te leven, doordat de inhoud steeds completer wordt, maar vooral ook omdat wij het samen beschrijven.”

Mohamed el Issati

Controller, Havensteder

“Als Omnia Wonen het heeft over de klant optimaal bedienen, dan gaat het over sneller, beter, goedkoper, innovatiever, flexibeler en duurzamer. En dat allemaal tegelijkertijd. “Het mooie van procesgericht werken is dat je over afdelingen en organisaties heen kijkt. Alleen op deze manier werken maakt het mogelijk zo goed samen te werken met onze ketenpartners. Want we hebben veel inzicht en overzicht om te kunnen sturen.”

Mark Drost

Procesmanager Bouwen en Onderhouden, Omnia Wonen