Er moet snel gescoord worden. Dat is nu wel duidelijk, anders is het voor corporaties een verloren strijd. De corporaties staan in de politiek op flinke achterstand. Om de achterstand weg te werken is Aedes druk bezig met een landelijke corporatiebenchmark om de excellente prestaties van corporaties prominent onder het voetlicht van de politiek te brengen. Natuurlijk wilt u als corporatie in deze benchmark ook uw beste beentje voor zetten.

Hier alvast 10 manieren hoe u met onderhoud kunt scoren.

1.Laagste onderhoudskosten
Zorg dat de kosten voor onderhoud tot een minimum worden beperkt. Voer alleen nog het wettelijk verplichte onderhoud uit en onderhoud met dat grote veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Het overige onderhoud stelt u tot nader order uit.

2. Hoogste onderhoudsniveau
Streef naar het hoogst haalbare onderhoudsniveau voor uw hele bezit. Alle degradatie wordt voordat het kan optreden, al preventief onderhouden.

3. Laagste interne kosten voor onderhoud
Besteed al het onderhoud uit middels een groot prestatiecontract en ontsla vervolgens al uw technisch personeel.

4. Meest betrokken en gemotiveerd onderhoudspersoneel
Voer al het onderhoud uit met eigen onderhoudspersoneel die u zelf de onderhoudsplanning laat samenstellen. Wie kan nu beter onderhoud uitvoeren dan uw eigen medewerkers die het bezit op hun duimpje kennen en zich zo echt betrokken voelen bij goed onderhoud.  U scoort zo ook nog op het beperken van de onderhoudskosten omdat u geen btw hoeft af te dragen en niet hoeft aan te besteden.

5. Scherpste aanbestedingsresultaten
Besteed al het werk uit op basis van laagste prijs waarbij zoveel mogelijk partijen mogen inschrijven. U weet dan zeker dat u het onderste uit de kan haalt.

6. Grootste efficiëntie bij wegzetten onderhoud
Stop met aanbesteden en werk nog maar met 1 ketenpartner die het beste weet wat u wilt met het onderhoud en dit ook zo uitvoert. Alle kosten voor aanbestedingen, bestekken, fouten, overleggen en opleveringen kunnen zo worden geschrapt.

7. Beste verhouding realisatie versus begroting
Zorg voor de nodige marges in de onderhoudsbegrotingen waardoor u zeker weet dat u het onderhoud voor veel minder kunt wegzetten wat leidt tot elke keer weer mooie aanbestedingen en het scheelt een hoop werk. Geen extra bezuinigingsrondes of extra budgetaanvragen.

8. Beste (meerjaren)onderhoudsbegroting
Stel onderhoudsbegrotingen alleen nog maar op, op basis van concrete offertes. Na vaststelling van de begroting gunt u het werk aan degene die de offerte heeft opgesteld en accepteert u geen meerwerk. De realisatie en begroting kloppen altijd perfect en het werk kan efficiënt worden weggezet na vaststelling van de begroting.

9. Beste sturing op onderhoudsconditie
Betrek uw huurders niet bij het vaststellen van het onderhoud maar stuur puur op onderhoudscondities. Onderhoudscondities maken onderhoud definieerbaar, meetbaar, objectief en beheersbaar. Wensen van huurders verstoren dit proces en kosten alleen maar extra geld, tijd en discussies.

10. Hoogste klanttevredenheid bij onderhoud
Baseer uw onderhoudsplannen volledig op een inventarisatie van de wensen van uw huurders. U scoort dan maximaal als het gaat op klanttevredenheid bij onderhoud. (wordt nu bij de Aedes benchmark als criterium voor kwaliteit van onderhoud gehanteerd).

Zo zijn er nog talloze mogelijkheden om als beste te scoren op onderhoud. Dat is het mooie van een benchmark waarbij niet vooraf is gedefinieerd wat het optimale resultaat is. Uiteindelijk kan elke corporatie de resultaten zo interpreteren dat ze altijd als beste uit de benchmark komt. Wat kan Aedes zich nog meer wensen. Een benchmark waarbij alle corporaties als beste uit de bus komen. Als je daar de slag met de politiek niet mee wint dan weet ik het ook niet meer.

Ontdek zelf de voordelen!

Meld u aan voor de proefversie van onze BPM oplossing. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u direct gratis 30 dagen lang processen ontwerpen met de Sensus BPM Designer.